Legitimerad psykolog Göteborg

Välkommen till min mottagning vid Järntorget i Göteborg!


Jag har mångårig och bred kompetens inom  psykoterapeutisk behandling. 

Jag erbjuder:

  • Individuell psykoterapi
  • Psykoterapi för par
  • Psykoterapi för elitidrottare & idrottspsykologisk rådgivning

Om psykoterapi

Det kan finnas många skäl till att man söker psykoterapi. Det kan handla om att man fastnat i livet och vill få hjälp att komma vidare, att man hamnat i en kris som man inte vet hur man ska ta sig ur, att man inte känner sig tillfreds i sina relationer eller att man har fått en ny roll som man inte vet hur man ska ta sig an.


Det kan vara att man plågas av stress, nedstämdhet och ångest eller destruktiva mönster som man inte förstår varför man upprepar. Det kan också handla om ett behov av att hantera förluster, sjukdomar och olika typer av begränsningar i livet.


Psykoterapisamtal kan hjälpa dig att fördjupa förståelsen av dig själv och skapa förutsättningar för att förbättra ditt mående, dina relationer och ge nya perspektiv på tillvaron.

Psykoterapi hos mig

Jag har 11 års erfarenhet av psykoterapeutisk behandling och erbjuder både kortare och längre psykoterapikontakter.  Jag vänder mig till individer, par och elitidrottare. 


Jag erbjuder psykoterapi utifrån psykodynamisk grund, men jobbar även utifrån KBT och andra psykoterapeutiska metoder. I praktiken innebär det att jag utgår ifrån att varje människa är unik och anpassar arbetssätt utifrån dina behov. Jag är mån om att skapa en trygg psykoterapeutisk relation för att du ska kunna tala om det som är svårt. Jag tror även att din personliga historia är viktig för att förstå vem du är och hur du tar dig an svårigheter i livet. 


Vid psykoterapisamtal hos mig utforskar vi tillsammans dina problem och hur de kan hänga ihop med tidigare erfarenheter och upplevelser  för att du ska förstå mer om dig själv och möjliggöra en förändringsprocess. Vi undersöker mönster som behöver brytas, känslomässiga sår som behöver bearbetas och förluster som behöver sörjas för att skapa möjligheter för dig att hitta en ny riktning framåt i livet. 

Kontakta mig

Välkommen att ta kontakt så hör jag av mig!