PSYKOTERAPI 

Individuell psykoterapi


Psykoterapi inleds med att vi träffas vid några samtal där vi undersöker vad du önskar hjälp med, din aktuella livssituation och din historia. Psykoterapi kan variera i längd, allt ifrån några enstaka tillfällen vid mer avgränsade frågor till ett eller flera år vid önskemål om djupare självförståelse eller för dig som lider av mer omfattande svårigheter. Vanligtvis träffas man en gång per vecka, men utifrån behov kan tätare och glesare besök erbjudas. 

Psykoterapi för par


Om ni som par är i kris, har fastnat i känslomässiga låsningar och konflikter, eller vill samtala om er relation i förebyggande syfte erbjuder jag hjälp för att förbättra er kommunikation och empatiska förståelse för varandra. Jag erbjuder rådgivningssamtal, fördjupad bedömning och psykoterapi för par.


Psykoterapi inleds med en fördjupad bedömning bestående av ett gemensamt samtal á 75 min, två individuella samtal á 60 min, förberedelser inför återkoppling samt ett gemensamt återkopplingssamtal á 75 min. 

Psykoterapi för elitidrottare

idrottspsykologisk rådgivning


Jag erbjuder dig som elitidrottare psykoterapeutisk behandling baserad på min kompetens som legitimerad psykolog i kombination med min erfarenhet av att ha tävlat på elit- och landslagsnivå. Som elitidrottare finns specifika utmaningar, såsom prestationsångest, att vara i olika faser av karriären, drabbas av skador eller vara i omställningen att inte längre tävla på elitnivå, vilket på olika sätt kan medföra svårigheter i mötet med egna och omgivningens förväntningar och krav. Jag hjälper dig att orientera dig i din idrottsliga och privata situation.
Priser


Individuella psykoterapisamtal

1000 kr | 45 min (dagtid innan kl 17)

1150 kr | 45 min (kvällstid efter kl 17)

850 kr |  45 min (om du är student, sjukskriven eller arbetssökande).


Om du har en försäkring som täcker psykoterapi så kan du höra efter med ditt försäkringsbolag om du själv kan välja vilken psykolog du träffar. 


Psykoterapisamtal för par

1800 kr | 75 min (dagtid innan kl 17)

2000 kr | 75 min (kvällstid efter kl 17)

6000 kr | Fördjupad bedömning

Praktisk  information om mina psykologtjänster


Individuella psykoterapisamtal kan erbjudas på distans via video- eller telefonsamtal. 


Fakturering sker via mejl i slutet av månaden. Återbud ska lämnas senast 24 h innan planerad tid, annars debiteras fullt pris. Vid förhinder kan fysiskt besök ombokas till distanssamtal. 

unsplash