Om mig

Jag är utbildad psykolog vid Göteborgs universitet 2008–13 och har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen sedan 2014. Från min grundutbildning har jag psykoterapeutisk kompetens i psykodynamisk psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT). Min kliniska erfarenhet har främst sin grund i att jag jobbat inom specialistpsykiatrin 2013–2022 och därifrån har jag kompetens i diagnostik, utredning och behandling av vuxna med psykiatriska svårigheter. Jag har erbjudit psykoterapi för privatpersoner sedan 2021 och från och med våren 2024 har jag en egen psykologpraktik vid Järntorget i Göteborg.

För mig är kontinuerlig vidareutbildning med tydlig förankring i aktuell forskning och beprövad erfarenhet en självklar del av mitt jobb. Jag är under pågående specialistutbildning via Psykologförbundet och har vidareutbildning inom diagnostik och psykoterapi/psykologisk behandling. Jag har valt att fördjupa mig inom personlighetsdiagnostik, existentiell psykoterapi, mentaliseringsbaserad psykoterapi samt neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap. Jag har även kompetens inom Integrative behavioral couples therapy (IBCT). Hösten 2024 påbörjar jag psykoterapeututbildningen vid Lunds universitet med inriktning mot psykodynamisk psykoterapi.


Jag ser människans existens som något som behöver förstås utifrån en bred kontext och har utöver psykologutbildningen även studerat teknik, filosofi, lingvistik, litteraturvetenskap och klassisk musik.


Jag har ett stort intresse för idrott och har som junior tävlat på elit- och landslagsnivå i orientering. Den erfarenheten har gett mig fördjupad kunskap om vad målmedvetna utmaningar för kropp och psyke över längre tid kan innebära, vad som krävs för att prestera på hög nivå och att det i bästa stunder kan skapa tillstånd av flow. Det har även gett mig insikt om hur betydelsefull relationen till kroppen är för vår självbild, vårt självförtroende och psykiska välbefinnande. 


Jag är medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.